روانشناسی خشم (قسمت دوم) / ونزا

روانشناسی خشم (قسمت دوم) / ونزا مطلب از: پروفسور دکتر حمیدرضا یوسفی ( آلمان) [caption id="attachment_575" align="aligncenter" width="1920"] روانشناسی خشم (قسمت دوم) / ونزا[/caption] نکته اول اینکه خشونت و پرخاشگری می توانند برخواسته از بیماری…

روانشناسی خشم (قسمت اول)/ ونزا

روانشناسی خشم (قسمت اول)/ ونزا مطلب از: پروفسور دکتر حمیدرضا یوسفی (آلمان) [caption id="attachment_575" align="aligncenter" width="1920"] روانشناسی خشم (قسمت اول)/ ونزا[/caption] خشونت و پرخاشگری و پیامدهای ناشی از این نابهنجاریها یکی از دغدغه های همه…