//به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانهبه کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانهسفید جزو پرطرفدارترین رنگها در سبک مدرنه که در بعضی شاخه ها رنگ اصلی محسوب میشه.

اگر فضایی آرام و آرامش بخش برای خود و اعضای خانواده در نظر دارید بهتر است از رنگ های سفید،بژ و صورتی استفاده کنید. استفاده از این رنگ ها برای پوشش دیوار ها، کف و مبلمان بسیار مناسب هستند و فضایی آرام به وجود می آورند. استفاده از رنگ سفید در مبلمان و پرده و در کنار اون دیگر لوازم با رنگ های روشن دکوراسیون جذابی را به وجود میاره. 

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

ترکیب سفید با رنگ های دیگر:

به طور کلی رنگ های دیگر در هم نشینی با سفید جلوه بیشتری پیدا می کنند. یک پس زمینه سفید رنگ بهترین مکان برای آویختن تابلوهای رنگارنگ شماست و در مقایسه با رنگ های دیگر تضاد بیشتری ایجاد می کند. هر چه تضاد رنگ تابلوهایی که در فضا قرار می دهید با پس زمینه بیشتر باشد، بیشتر شاهد این تاثیر خواهید بود. مجسمه، گلدان و شمعدان های شما نیز در صورت تضاد با پس زمینه سفید رنگ، به زیباترین حالت ممکن جلوه پیدا خواهند کرد.

 

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

 

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه

 

به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه
به کار بردن رنگ سفید در دکوراسیون خانه