//متن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگرام

متن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگراممتن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگراممتن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگرام
متن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگرام


کپشن اینستاگرام

همیشه مقداری
حقیقت در پس ” شوخی کردم “
دانایی در پس ” نمیدانم “
احساس در پس ” برایم مهم نیست “
و درد در پس ” اشکالی ندارد “
وجود دارد….

 

  ***********کپشن اینستاگرام*********** 

 

برای موفق شدن از سه مرحله باید گذشت: ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی
سپس با خشونت به مخالفت با تو می پردازند
سرانجام به تو ایمان می آورند.

 

 ************کپشن اینستاگرام************ 

 

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی، انتظار نداشته باش کسی دیگه هم طرفدارت باشه….!

 

  ***********کپشن اینستاگرام************ 

 

تفاوت افراد موفق با دیگران به خاطر ضعف در قدرت یا دانش نیست، بلکه به دلیل ضعف اراده آنهاست.

 

 ***********کپشن اینستاگرام************  

 

هیچوقت به کمتر از چیزی که لایقش هستی قانع نشو.

 

  ***********کپشن اینستاگرام************ 

 

دنیا پر از بازیکنه، تو اونی باش که بازی رو عوض میکنه.

 

 ************کپشن اینستاگرام************* 

 

هر جور خودت رو دوست داشته باشی به آدمها هم یاد میدی همون جور تو رو دوست داشته باشن.

 

 *************کپشن اینستاگرام************* 

 

آینده ات از فردا شروع نمیشه، از همین امروز شروع میشه. امروزو به حساب بیار.

 

 ************کپشن اینستاگرام************ 

 

غرور را فراموش کن وقتی بین تو و آنچه می خواهی به آن برسی ایستاده است.

 

 *************کپشن اینستاگرام************** 

 

هر چه بیشتر به خدا اعتماد کنی، بیشتر شگفت زده ات میکنه.

 

 ************کپشن اینستاگرام************** 

 

اگر به این می اندیشی که دیگران چگونه به تو می اندیشند، یا از دیگران میترسی یا به خودت باور نداری. “محمود دولت آبادی”

 

 *************کپشن اینستاگرام************** 

 

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید.

 

 ************کپشن اینستاگرام************** 

 

اگر اطرافیان به رویاهای شما نمی خندند پس رویاهایتان به اندازه کافی بزرگ نیست.” بیل گیتس “

 

  *************کپشن اینستاگرام************** 

 

آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد،
زنده است ولی وقتی سختی های دیگران را درک می کند،
آن وقت یک انسان است.

 

 ************کپشن اینستاگرام************* 

 

پرنده ای که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه،
چون اون به شاخه اعتماد نکرده بلکه به بال های خودش اعتماد کرده
همیشه به خودت باور داشته باش…….

 

 ************کپشن اینستاگرام*************