//اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاهاصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاهاگرچه نمی توانید هیکلی مانند مدل ها داشته باشید اما می توانید یاد بگیرید که چگونه با یک حرکت زیرکانه قد خود  را بلندتر از چیزی که هست نشان دهید.

لباس های هم رنگ بپوشید:

یک دست پوشیدن باعث می شود شما بلند قدتر دیده شوید، پوشیدن پیراهن و شلوار هم رنگ باعث جلوگیری از دوگانگی می شود.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

پوشیدن شلوار فاق بلند:

سراغ پوشیدن شلوار فاق بلند بروید، این شلوار ها باعث می شود پاهای شما کشیده تر دیده شوند.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

پوشیدن بوت های بلند با جوراب شلواری:

پوشیدن بوت های تا زانو یا بالاتر با پیراهن یا دامن که در بالای زانوی شما قرار دارد می تواند شما رو دوبرابر نشان دهد

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

کفش های هم رنگ با تن پوست خود بپوشید:

از کفش های نوک تیز به جای کفش های مربعی و گرد استفاده کنید.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

کیف های کوچک انتخاب کنید:

از کیف های کوچک استفاده کنید و از کیف های بزرگ دوری کنید، یک کیف دستی کوچک شما را بلند تر نشان میدهد، کیف های بزرگ برای افراد کوتاه قد مناسب نمی

باشد.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

 


همچنین بخوانید: چگونه لباس رنگ بنفش را با رنگ های دیگر ست کنیم؟                                      

 


 

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

پوشیدن لباس با نوار های عمودی:

خطوط افقی خوب هستند ولی خطوط عمودی برای بلندتر نشان دادن جادویی هستند، خطوط عمودی چشم را به سمت بالا و پایین می کشند و این خطای دید باعث می شود ذهن طول را بیشتر از عرض ببیند و قد بلند تر دیده شود.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه

لباس یقه هفت بپوشید:

استفاده از لباس های یقه هفت قد را بلند تر نشان می دهد، یادتان باشد هر قدر این هفت بلندتر باشد شما بلند تر و کشیده تر دیده می شوید.

 اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه
اصول خوشتیپ شدن برای خانم های قد کوتاه