//آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله

آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحلهآموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحلهامروز براتون آموزش پادری با پام پام های کاموایی آماده کردیم که خیلی راحت میتونید تو خونه درست کنید.شما میتونید از کامواهای لباس هم این پادری رو درست کنید.پادری برای استفاده در مکان هایی مثل آشپزخانه ، حمام، جلوی درب ورودی اتاق ها و سرویس بهداشتی کاربرد دارد.

وسایل مورد نیاز برای ساخت پادری کاموایی

    • کاموای رنگی
    • قیچی
    • توری دانه درشت یا ترمز فرش
    • مقوای استوانه ای
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله

روش درست کردن پام پام برای پادری

برای درست کردن پام پام ها کاموا ها رو دور مقوای استوانه ای بپیچید، هر په بیشتر بپیچید پام پام های شما پرتر می شود. اگه استوانه نداشتید می تونید کاموا را دور انگشتان خود بپیچید.
بعد دو سر نخ کاموا را گرفته و گره بزنید.

آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله

حالا با قیچی مثل تصویر دو طرف کاموا را ببرید تا ریش ریش شود.میتونید اضافه های بلند پام پام هارو با قیچی یک دست کنید.

آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله

توری خود را به شکل و اندازه دلخواه برش بزنید. و نخی را که برای کاموا اضافه گذاشته بودید را داخل سوراخ های توری رد کرده و گره بزنید.

آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله
آموزش ساخت پادری کاموایی مرحله به مرحله