//کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/

کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/کپشن های متفاوت و تاثیر گذار

کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/
کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/
 • گاهی باید از میان تاریکی بگذری تا به روشنترین روزهای زندگیت برسی.
 • خدا از هر چیزی که فردا با آن روبرو خواهی شد بزرگ تر است.
 • اتفاقا بعضی وقتا باید پل های پشت سرتو خراب کنی تا دوباره برنگردی به عقب و اشتباهاتو تکرار کنی…
 • هر چیزی در زمان خودش رخ میدهد، باغبان حتی اگر باغش را هم غرق آب کند، درختان خارج از فصل میوه نمیدهند. صبور باش، هر چیزی در زمان خودش رخ میدهد.
 • اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، آنچه همیشه به دست آورده بودید گیرتان می آید. (تونی رابینز)
 • مهم نیست که کند جلو میروید، مهم این است که متوقف نمی شوید.(کنفوسیوس)
 • ممکن است مردم به آنچه می گویی شک داشته باشند، اما همیشه آنچه را انجام می دهی، باور میکنند.
 • رویاهای خودتان را بسازید، در غیر این صورت فرد دیگری شما را استخدام می کند تا رویاهای او را بسازید.(فرح گری)
 • ما از پیروزی، درس اندکی میگیریم و از شکست ، بسیار می آموزیم.
 • نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین میبره.
کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/
کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/
 • آدم بدبین از باد شکایت می کنه،
  آدم خوشبین منتظر تغییر شرایطه،
  آدم واقع بین ، بادبان ها رو تنظیم می کنه.
 • بزرگترین لذت در زندگی انجام دادن کاریه که بقیه میگن نمیتونی انجام بدی.
 • هرگز از سختیهای زندگی شکایت نکنید چون کارگردان، خدا همیشه نقش های سخت رو میده به بهترین هنرپیشه.
 • ممکن است شما مسئول زمین خوردنتان نباشید اما مسئول از جا بلند نشدنتان هستید.(آنتونی رابینز)
 • مادامی که معایب خود را بپذیری [و در پی رفع کردنشان باشی ] هیچ کس نمی تواند از آن ها بر علیه تو استفاده کند.
 • بیشتر از آنکه نگران شهرتت باشی، نگران شخصیتت باش. شخصیت تو اون چیزیه که واقعا هستی ، اما شهرتت چیزیه که دیگران در مورد تو فکر میکنن.
کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/
کپشن اینستاگرام _جملات متفاوت و خاص برای کپشن/