//کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _

کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _متن کوتاه

کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _
کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _

******* کپشن اینستاگرام *******

 

هیچ راهی به بن بست ختم نمی شود این یک توهم است …. آنچه به بن بست ختم می شود بی حرکتی است ……!

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

اجازه نده کسی که هیچ کار مهمی تو زندگیش انجام نداده ، بخواد بهت بگه که چطور کاری رو انجام بدی

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

همه میخوان الماس باشن ، اما تعداد کمی حاضرن برش بخورن

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناکه. اما چیزی که ترسناکترهست ، حسرته

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

آموخته ام که ، لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن نگاه را وسعت داد……….!
چارلی چاپلین

کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _
کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

وقتی تو لیوان بیش از حد آب بریزی که سرریز بشه ،اونی که مقصره ،لیوان نیست.
مقصر تویی که بیش از ظرفیتش بهش آب دادی !

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

اگه نگران سختی مسیری هیچ وقت به هدفت نمیرسی

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

ما همگی مخلوق خدایی هستیم که گفت : بزرگترین گناه ناامیدی از من است

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

بهم گفتن هیچوقت نمیتونی به اون جا برسی ، درست گفتن من خیلی جلوتر رفتم

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

وقتی زندگیتو تو سکوت بسازی دشمنات نمی دونن به چی حمله کنند

 

کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _
کپشن جدید و خاص برای اینستاگرام _


همچنین بخوانید: متن زیبا و تاثیر گذار برای کپشن اینستاگرام******* کپشن اینستاگرام *******

 

همونجا که سعی میکنی ، همه رو راضی نگه داری ،همونجا داری راهو اشتباه میری

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

میدونی خدا کجاست ؟ خدا دقیقا تو این جملست “عجب شانسی آوردم “

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

اتفاقا ادمای سخت کوش راحت طلبند چون دنبال یه آینده راحت و رویایی اند.

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

اگه میخوای موفق بشی باید همون کاریو انجام بدی که فکر میکنی ،نمیتونی

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

فکر میکنی تلاش کردن سخته ؟ پس خبر حسرتو نداری

 

******* کپشن اینستاگرام *******

 

همیشه یه دلیل منطقی واسه نتونستنت وجود داره حسودا از این منطق واسه بیخیال کردنت استفاده میکنن