//چه رنگ هایی با صورتی ست میشه؟

چه رنگ هایی با صورتی ست میشه؟

تناسب رنگ در لباس پوشیدن

ایجاد هارمونی و هماهنگی در لباس پوشیدن بسیار مهم است.

یکپارچگی بیش از حد باعث انگیزش بسیار پایین و پیچیدگی افراطی نیز باعث انگیزش بیش از حد خواهد شد. در این میان، هارمونی و هماهنگی تعادل پویا خواهد بود.

هارمونی چیزی است که خوشایندِ چشم بیننده باشد و حس نظم و توازن را به فرد القاء کند. اگر چیزی فاقد هماهنگی و هارمونی لازم باشد، خسته کننده و آشفته به نظر خواهد آمد.

رنگ صورتی با رنگ های آبی،یاسی،فیروزه ای،سفید، کرم،مشکی،طوسی و خاکستری ست می شود.

 رنگ صورتی رنگی شاد و دخترونه ای که باعث جذابیت شما میشه.